bangunan MPIC.png

CONTACT US

Office (HQ)

Contact No.

S U B S C R I B E  N O W 

Thanks for submitting!

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia

(Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi)

No 15, Aras 6, Persiaran Perdana 

Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62654 Putrajaya 

Malaysia

990.png
 
page contents