Business Meeting

i

 KERJAYA

Keyboard and Mouse

 I N S T I T U T   P E R L A D A N G A N   D A N   K O M O D I T I   M A L A Y S I A  (I M P A C)

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC), sebuah institusi latihan di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) dengan ini mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan, dinamik, dan berpengalaman untuk mengisi jawatan seperti berikut :​

J A W A T A N  K O S O N G

S Y A R A T   L A N T I K A N​

  • Warganegara Malaysia;​

  • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh tutup permohonan;​

  • Mempunyai kelulusan yang ditetapkan daripada institusi pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia; ​

  • Calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan akan diberikan keutamaan  

C A R A   M E M O H O N​

  • Maklumat terperinci mengenai jawatan, syarat-syarat kelayakan dan cara memohon 

         sila muat turun ​

  • Pemohon hanya boleh memohon SATU (1) jawatan yang diiklankan SAHAJA.​

  • Pemohon hendaklah mengemukakan resume berserta gambar berukuran passport, salinan kad pengenalan dan sijil akademik melalui emel ke alamat kerjaya@impac.edu.my

  • Pemohon hendaklah memastikan bahawa syarat-syarat yang dinyatakan untuk jawatan yang ingin dipohon adalah dipenuhi sebelum mengemukakan permohonan.​

TARIKH TUTUP PERMOHONAN   : 15 Oktober 2021​

Hanya calon yang berjaya melepasi tapisan akan dipanggil temu duga. ​

P o p u l a r  C a t e g o r i e s

2.png
3.png
6.png
4.png
img_480184.png
b.png
c.png
66.png
55.png
das.png
bb.png
 
page contents