JADUAL KURSUS LKM

No KURSUS TARIKH TEMPAT YURAN KOORDINATOR
1 Kursus Asas
Pembangunan
Usahawan Coklat
Buatan Tangan
25-26
January 2023
Lembaga Koko
Malaysia
Sarawak
RM250 En. Mohd Khairul
Adzami B. Ibrahim
Atau
En. Muhammad
Nadzri B. Ibrahim
Tel. No. : 06-
7998610
9-10 February
2023
Giat Mara
(Sepanggar)
8-9 March
2023
Kolej Vokasional
Langkawi, Kedah
15-16 March
2023
Hotel Sri
Malaysia, Pulau
Pinang
24-25 May
2023
Sarawak
21-22 June
2023
Terengganu
July 2023 Kolej Vokasional
Banting, Selangor
26-27 July
2023
Sabah
23-24 August
2023
Perlis/ Kedah
21-22
September
2023
Sandakan, Sabah
15-16
November
2023
Lembaga Koko
Malaysia,
KKIP
Sabah
6-7
December
2023
 
19-21
December
2023
Lembaga Koko
Malaysia,
PITK Nilai
2 Kursus Lanjutan
Coklat Buatan
Tangan
6-8 February
2023
Giat Mara
Sepanggar,
Kota Kinabalu,
Sabah
Usahawan LKM
10-12
October 2023
Lembaga Koko
Malaysia,
PITK Nilai
24-26
Oktober 2023
Lembaga Koko
Malaysia,
Sarawak

Alamat

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia,
Kementerian Perladangan dan Komoditi,
No 15, Aras 6, Persiaran Perdana Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62654 Putrajaya, Malaysia

Search